.

 • >> เอกสารที่นักศึกษาขอสมัครรับทุนการศึกษาจะต้องเตรียมมา

  • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
  • สำเนาใบรายงานผลสอบภาษาอังกฤษ (Toeic/IELTS)
  • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา(ถ้าได้รับแล้ว)

 •  

  © 2013 Mahanakorn University of Technology
  140 Cheumsampan Rd, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530
  Tel. +66 (0) 2988-3655, +66 (0) 2988-3656
  Email: inter@mutacth.com
  facebook  Twitter  Youtube