FAQ(Frequently Asked Questions)

คำถามที่ถูกถามบ่อย

Q: เรียนหลักสูตรสองภาษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ปกติอย่างไร

A: หลักสูตรสองภาษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ปกติดังนี้

     - หลักสูตรสองภาษาจัดการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในวิชาบรรยายและภาษาไทยหรืออังกฤษในวิชาปฏิบัติการ มีอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาเรียนหลักสูตรสองภาษา นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย นอกจากนี้ ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาในส่วนไหนสามารถขอให้อาจารย์อธิบายเป็นภาษาไทยได้

     - หลักสูตรสองภาษามี 2 โปรแกรมให้เลือกเรียน คือ Twinning Programme และ 4-year Programme โดย Twinning Programme
คือโปรแกรมที่นักศึกษาเรียนปี 1-2 ที่ มทม. และไปเรียนต่อปี 3-4 ที่ The University of Sheffield หรือ Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ ซึ่งสอบเข้ายาก เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีผู้สมัครเข้าเรียนจากทั่วโลก แต่สามารถรับเข้าเรียนได้จำนวนจำกัด มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจึงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.) เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อปี 3-4 เนื่องจาก มทม. มีการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง หลักสูตรสี่ปีที่ มทม. เรียน จัดการเรียนการสอนมาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ

     - เมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษาโครงการ Twinning Programme ได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนที่อังกฤษ 4 ปี ดังนั้น ภาระค่าใช้จ่ายจึงน้อยกว่าการไปเรียนที่อังกฤษ 4 ปี ถึงครึ่งหนึ่ง

Q: หลักสูตรสองภาษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครต่างจากหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร

A: หลักสูตรสองภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศที่สร้างหลักสูตรโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ The University of Sheffield และ Oxford Brookes University จึงสามารถส่งนักศึกษาไปเรียนต่อชั้นปี 3-4 ที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง และได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษได้เช้นเดียวกับนักศึกษาที่ไปเรียน 4 ปีที่อังกฤษ และเมื่อเรียนจบ นักศึกษาสามารถสอบ กว. ของอังกฤษและทำงานในยุโรปได้

Q: หากเรียนจบจากประเทศอังกฤษสามารถสอบ กว. ไทยได้ไหม ทำงานที่ใดได้บ้าง และได้เงินเดือนเท่าไร

A: สามารถสอบ กว. ไทยได้ และทางมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์คอยให้คำแนะนำเรื่องการสอบ กว.ไทย การสมัครงาน นักศึกษาสามารถสมัครงานได้ทุกที่ทั้งในไทยและต่างประเทศ และโดยปกติจะได้เงินเดือนสูงกว่าเพราะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ อาจจะมากกว่า 30% 50% หรือ 100% ขึ้นอยู่กับบริษัท โดยหลักสูตรสองภาษาจะทำให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC
 

คำถามที่ถูกถามบ่อย (2)

Q: ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ เรียนหลักสูตรสองภาษาได้ไหม

A: หลักสูตรสองภาษามุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา จึงไม่ได้มุ่งหวังว่านักศึกษาจะต้องเก่งภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วแล้ว ดังนั้นแม้นักศึกษาจะเก่งหรือไม่เก่ง ภาษาอังกฤษก็สามารถเรียนหลักสูตรสองภาษาได้ เพราะหลักสูตรจะมีการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษช่วง 1เดือนก่อนเปิดภาคเรียนและเมื่อเปิดภาคเรียนหลักสูตร ได้จัดเตรียมคอร์สเตรียมสอบ IELTS ไว้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนเพื่อเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ของตนเองให้สูงขึ้นจนถึงระดับที่พอใจหรือถึงระดับ 6.5 เพื่อไปศึกษาต่อปี 3-4 ที่ The University of Sheffield หรือ Oxford Brrokes University ประเทศอังกฤษ

Q: ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ เรียนหลักสูตรสองภาษาจะมีปัญหาไหมหรือจะสอบตกไหม

A: ไม่มีปัญหาแน่นอน ถ้านักศึกษาตั้งใจจริง เพราะอาจารย์ผู้สอนมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ และเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก ผู้สอนจึงสามารถดูแลได้ทั่งถึง และอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยให้แก่นักศึกษาได้ ทั้งในและนอกชั้นเรียน

Q: ถ้ายังไม่มีผลสอบ IELTS สมัครเรียนหลักสูตรสองภาษาได้ไหม

A: ได้ นักศึกษาสามารถนำผลมายื่นทีหลัง หรือใช้ผลคะแนนสอบอื่นที่เทียบเท่ามายื่นก็ได้ทางหลักสูตรอนุญาตให้มีความยืดหยุ่น ในเรื่องของเวลาและประเภทผลสอบ เพราะนักศึกษาบางท่านแจ้งว่าสมัครสอบไม่ทันหรือยังไม่ประกาศผลสอบ

Q: ถ้าคะแนนสอบ IELTS ไม่ถึง 6.5 ตอนปี 2 สามารถไปเรียนต่อที่อังกฤษปี 3-4 ได้หรือไม่

A: ทาง THe University of Sheffield (TUOS) แจ้งว่า สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ถึง 6.5 (ในปีที่ต้องไปศึกษาต่อปี 3-4 ที่ประเทศอังกฤษ) สามารถลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเสริมที่ TUOS ได้ จึงไม่มีผลต่อการไปศึกษาต่อที่นั่น เพราะมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติอยู่แล้ว เยี่ยมชม facebook page ของ English Language Teaching Centre, University of Sheffield ได้ที่  https://www.facebook.com/ELTCSheffield

Q: ถ้าเรียน Twinning Programme และไปเรียนปี 3-4 ที่ The University of Sheffield, Oxford Brookes University หรือ University of Ulsan แล้ว จะได้รับปริญญาของ Sheffield / Brookes หรือ Ulsan เหมือนนักศึกษาที่เรียน 4 ปี ที่อังกฤษหรือเกาหลีหรือไม่ เพราะเคยอ่านข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นที่มี Twinning Programme จะได้รับปริญญาแบบ ปริญญาร่วม (cooperation between uni.) ซึ่งมันจะสมัครงานในยุโรปได้ยากมาก

A: หลักสูตรสองภาษาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ เมื่อนักศึกษาย้ายไปเรียนที่ The University of Sheffield (UK), Oxford Brookes University (UK) และ University of Ulsan (South Korea) จบแล้วได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่จบเลย เหมือนนักศึกษาที่เรียนสี่ปีที่นั่น ไม่ได้เป็น Dual degree or co-degree เหมือนอย่างสถาบันอื่น
        - ข้อดีของ UK degree ก็คือเมื่อจบแล้วหางานทำในยุโรป (ทั้ง Continental Europe and Great Britain) ได้ ค่าตอบแทนสูงกว่าเมืองไทยหลายเท่า

        - ข้อดีของ Ulsan คือเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท Hyundai นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าฝึกงาน หรือได้เข้าทำงานกับบริษัทในเครือ Hyundai

  และข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครทราบ คือ Ulsan เป็นเมืองอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ ที่จัดเป็นพื้นที่ที่มี GDP per capita สูงเป็นอันดับสองของโลก (สูงกว่า New York ต่ำกว่า Luxembourg) ค่าตอบแทนของแรงงานที่นั่นจึงสูงมากตามไปด้วย

Q: เรียนจบจาก University of Sheffield หรือ Oxford Brookes University สามารถสอบหรือสมัครงานในอังกฤษได้หรือไม่คะ และการที่เราเป็นคนเอเชียจะมีปัญหาอะไรไหมคะ และควรเลือกที่จะไปหรือเปล่า

A: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม มีความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ต้องยอมรับว่า มีความก้าวหน้ามากกว่าเมืองไทย หากนักศึกษาคิดไกลและอยากก้าวหน้าก็ควรจะคว้าโอกาสนั้นไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร 081-274-8220 / 091-727-5426 / 02-988-3655, 02-988-3666 ext. 1105-7

facebook : https://www.facebook.com/mutbilingual

website : www.inter.mut.ac.th

© 2013 Mahanakorn University of Technology
140 Cheumsampan Rd, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530
Tel. +66 (0) 2988-3655, +66 (0) 2988-3656
Email: inter@mutacth.com
facebook  Twitter  Youtube